Thursday, November 27, 2008

movies.movies.movies.

i've been a litl bit hooked up with the movies lately(it's the best i can do.haha. so to help atleast
maybe someone(haha) which movie to watch in cinemas or dvd to rent, listed 'em & gave my not-so-intellligent reasons why other people(if not i) watched these films and short comments. ..BOLT (2008)- aside from i like miley and mr. travolta, Bolt's so cute!!!=D the movie's so nice. i cried.XDCHANGELING(2008) - starring ANGELINA JOLIE
-okay. it's so obvious why. lol! it's based from a true story. though i'm kinda sad coz it's not one of her thrilling movies. it's a drama for crap's sake!gr. but that's okay. she still rocks. hehe


COLLEGE -(2008) Drake Bell
-uhm. maybe coz i'm in college too. lol. i don't know.. the movie's kida familiar. it's actually like Naked Mile.SUPERHERO MOVIE(2008) - Drake Bell.again.
-i was just curious how Drake performed 2 movies showed on the same year..plus, the trailer's funny. it just has a stain of lameness.


TWILIGHT (2008)- Robert Pattinson
-robert is a hottie as they say, it's really a plus plus plus factor for the movie. another reason is that it was based on a best selling-book..or maybe it's actually the other way around. the book's almost harder to find now coz it's "in". other non-novel-readers buy it though they really don't wanna read it. harhar. number three, the tagline is catchy(my opinion.=D) and also the trailer. and oh, have i mentioned that robert is a hottie?lol!


ZACK AND MIRI MAKE A PORNO(2008) - Seth Rogen, Elisabeth Banks
-because of it's title!LOLSH! of course i'm kidding douche. i haven't watched it. heehee


MADAGASCAR 2(2008) - Ben Stiller
-because i like Skipper!lol! it's so funny.=]


QUANTUM OF SOLACE(2008) - Daniel Craig
-can i say because of his blue piercing eyes that have the liscence to kill?! suweet. make you melt!XD and of course, James Bond is a legend that pobably became a reason it became a hit. but it's not a movie for me.hehe.


SISTERHOOD OF TRAVELING PANTS 2(2008) - Ugly Betty, Gossip Girl girl, and the two others.XD
- i was just so curious with the title. hehe. & the trailer was good. the movie was nice. they went all the way to Greece just to find the pants!:D sweet.


THE SIMPSONS MOVIE
- i just watched it because of my cousin. but it's lame i tell you.. liyeeem!!!! i so hate hector simpson-everyday!haha!


KEITH(2008) - Jesse McCartney
-so intriguing for me. had no clue of the storyline before i watched and it was out in cinemas only after 5 long years. the movie is good but has a sad ending. very sad.


SOCCERMOM(2008) - Emily Osment
-because i love Emily aka lilly Tcot slash lola luftnagle XD. i love the movie. it's so touching.


KUNG FU PANDA(2008) - Angelina JOLIE and Jackie Chan were there.
-figure! haha!


WANTED(2008)
-duh?! Angelina. of course.:D really great! no money and time wasted.ΓΌ lurve it!


STEP BROTHERS(2008)- Will Ferrell, John i-don't-know
-damn! Will Ferrell really looks so much like Red Hot's Chad Smith. except that, i didn't like the movie so much. i just watched i coz of my couzin.again. it's about a couple of douche bags that also look like nutbags at times. you can't really tell. LOL!

also included not-so-recent movies that can be found in rentals.


SHAWSHANK REDEMPTION(1994) - Morgan Freeman
-really really not new.:D i've watched it long before and i watched it again. why watch? it's teh number one movie of all time, that's why! it's touching, genius, blabla. a story of hope. but kinda gross if you'd imagine how one could crawl inside a narrow tunnel full of crap! watch it.


BRING IT ON 3(2006) - Hayden Panettierre
-all because i love hayden.lol."save the cheerleader,save the world"!


JUNO(2007) - Ellen Page
-i actually watched it because of it's poster!lol. but it's great. so is the soundtrack.cool movie.

please help me too.. suggest some good movies=] pls..=]

2 comments:

the donG said...

on this set i like quantum of solace in terms of action and in terms of hilarity, it will be kung fu panda. hehehe...

Anonymous said...

How sad na marami pa ring pinoy ang nagbubulag- bulagan sa katotohanan, nagsasawa na sa mga pangaral at sermong pang moral at spiritual? Eh anong ginagawa mo? Kung tunay ka ngang Kristiano o Filipinong makabayan, ano sa iyo ang kasalanan mo at ang kapwa mo? Sa mga di nakakaunawa at nabubuhay sa takbo ng sanlibutan, lakas ng iba na mangutya o manghusga ng kapwa nila na nagsasabi at gumagawa ng tama, dahil guilty kayong mga gumagawa ng kasalanan at kasamaan! Oi kaibigan masdan mo ang mga tao sa bayan natin ang corrupt sa gobyerno at sistema ng batas, tignan mo maraming naghihirap imbis dinadahan pa ng iba sa alak, sugal, babae. Kristiano ba tong mga to? I doubt so! Mga tunay bang makabayan to at nagmamahal sa kapwa? I doubt so!, di ko tinatanong kung Katoliko ka, o protestante o muslim, ang pinag uusapan dito buhay na dapat pahalagaan at mga gawang mali na dapat itama, may tumama ba? Kung matanda ka man o matured sa tingin mo ano ang mga pinangaral mo sa mga kabataan para tularan ka? May nagbago ba sa kanila? Anong magiging buhay nila? Bilang isang tunay na Kristiano (naligtas sa biyaya ng Diyos sa dugo ni Kristo Hesus), sa mga nabuhay na marangal nakikita ba natin ang katotohanan na ang sistema ng mundo na masama na siyang sumisira ng buhay at kinabukasan ng kabataan, (mga naadik sa mga masasamang bisyo, sa mga pantasya sa T.V. at sa mga nag asawa ng bata), sa mundo may tama at may mali hindi lahat ng sa tingin mo masaya at mabuti para sa sarili mo eh tama, may mga mahihirap, api dahil may mga taong masasama sa mundo na nagpapahirap at nang- aapi.

Ilang buhay pang wawasakin ng kasalanan? Ilang pang di ligtas ang sasa Impyerno, “PRACTICE WHAT YOU PREACH!, di ka pinanganak para maniwala sa gusto mong paniwalaan pero maniwala sa dapat mong paniwalaan na sinabi sa iyo, may pumilit ba sa iyo? Eh ikaw na ang kusang tumangi nito kaya hanggang ngayon bulag ka pa rin sa katotohanan, nilikha ka ng Diyos ayon sa kanyang kalooban para sa ikabubuti mo at para magkaroon ka ng tamang landas na tatahakin, mga pangarap na dapat matupad at kaligtasan sa langit na uuwian ito ang kasiguraduhan ng iyong kaluluwa na paniniwalang di ka mawawalan, tulad ng mga bayani nagsakripisyo sila hindi para sa sarili nila kundi para sa Diyos at sa Bayan, wala sa mahirap o mayaman yan malakas ka man o mahina, nasa iyo ang desisyon at ang kapalaran na nakatakda sa kasaysayan, ikaw ang siyang magpapasya at gagawa kung anong gagawin mo, lahat ng nangyayari sa mundo na digmaan, kalamidad at mga karamdamang di malunasan hindi dahil sa natural na pangyayari kundi dahil sa takbo ng buhay ng tao na siyang nakakapagpasama sa sarili at sa mundo, athiesta ka man satanista o kulto, may takot ka na mapahamak dahil di natin hawak ang buhay di ka mawawalan kung maniniwala ka kesa mabuhay sa kawalan sa mundo na punung puno ng kasinungalingan at pagkukunwari.

Philippines reform better...

Message by: Baptist Church.